قالب کشویی

قطعات استاندارد قالب - KB

قالب های کشویی

قالب سازی باقطعات استاندارد KB که از قطعات استاندارد هایکو سری K تبعیت می نماید ، به مهندسین و طراحان قالب کمک می کند تا در ساخت قالب های کشویی از آنها استفاده کنند


انجام ریل کشویی به عهده متقاضی می باشد.