عملیات خشن تراشی راف

عملیات خشن تراشی / راف

راف

شرکت هایکو با افتخار اعلام می دارد جهت آزاد سازی تنش فولاد قبل از مراحل سوراخ راهنما و سنگ کاری با ارسال فایل iges یا Step عملیات خشن تراشی با مقدار 3 میلی متر کوچک تر انجام پذیر می باشد.