قالب های بادی

قالب های بادی ( pet - pe )

قالب های بادی چیست؟

 قالب هایی هستند که برای تولید بطری ساخته می شوند. PET-PE قالب های به این صورت که پریفورم را که از جنس پت می باشدابتدا گرم کرده و سپس آن را داخل قالب گذاشته و اصطلاحا باد میکند تا به صورت کاملا یکنواخت و با ضخامت یکسان شکل قالب را به خود بگیرد. روش کار این قالب ها بر عکس های پلاستیک و ریخته گری می باشد در قالب های دیگر مذاب در داخل قالب ریخته شده و پس از سرد شدن قطعه از قالب خارج می شود. قالب گیری دمشی(یا بادی) یک فن آوری پیشرفته قالب گیری است. قالب گیری دمشی ، مناسب ترین روش برای ساخت قطعات تو خالی ، مانند بطری های پلاستیک محسوب می شود. یعنی جایی که ضخامت دیواره ی ظرف در همه جایکسان است شکل خارجی اهمیت زیادی دارد. حدود 10 درصد از قطعات پلاستیکی به این روش تولید می شوند. قالب گیری دمشی فشاری ساده ترین نوع قالب که دیواره ی آن با آب خنک می شود، قرار می گیرد. وقتی که قالب بسته می شود ، همه از قسمت بالایی یا گردنه ی محفظه به درون لوله ی پلاستیکی تزریق می شود. این مرحله درست مثل بادکردن بادکنک است وقتی که ماده پلاستیکی داغ ، بادکرده و به دیواره قالب می رسد ، منجمد میشود و حالا ظرف پلاستیکی تولید شده شکل خود را حفظ میکند


ساخت قالب های بادی در شرکت هایکو با بالاترین سطح کیفیت و با کمترین قیمت قابل اجرا می باشد