بلوک تزریق پلاستیک استاندارد

بلوک تزریق پلاسیتک

استاندارد شرکت هایکو

ما پایه استاندارد را طراحی کرده ایم که امروزه مهندسین قطعه ساز حق انتخاب دارند تا از قطعات استاندارد سری K در طراحی قالب مورد نظر استفاده کنند.