نصب رینگ سنترکننده و بوش اسپرو

نصب رینگ سنترکننده و بوش اسپرو

انجام عملیات نصب رینگ سنترکننده و بوش اسپرو در صفحات K10 و K20 بلوک تزریق پلاستیک ، به منظور تسهیل و تسریع در قالبسازی ، بنا به درخواست مشتریان محترم در شرکت هایکو امکان پذیر می باشد.