پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

جهت ارزه ی عمومی از grade C استفاده شده است شما میتوانید grade B و grade A را درخواست کنید .

دوراه وجود دارد

روش اول : با ارسال کویتی ها ما برای شما سنگ نهایی را در کم تر از 6 ساعت فیکیس میکنیم.

روش دوم : بعد از منتاژ صفخات روی هم قطعه جدید خریداری شده جابرای سنگ خوردن دارد به راحتی با قرار دادن فولاد قبلی تان روی مگنت سنگی اضافه فولاد را سنگ مغناطیسی بکنید.

قالب ها سوراخ شده و راهنما بندی کامل میباشد در ضمن امکان نصب رینگ سنترکننده و بوش اسپرو و اجرای راهنمای صفحه پران و انجام عملیات راف(خشن تراشی) و اجرای ریل کشویی و انجام هرگونه عملیات خاص میباشد و امکان خرید صفحات خام سایز شده و سنگ خورده  بدون عملیات سوراخ کاری را دارید

بله  قالب های کشویی جزء سایز های استاندارد های شرکت هایکو میباشد.

بله ضمن این که با فولاد شما قابل اجرا است شما میتوانید آهن مصرفی هم خودتان ارسال کنید

به طور میانگین یک هفته

  • سوال خود را برای ما ارسال کنید