آیا قالب کشویی هم قابل سفارش می باشد؟

Suggested by SMS

بله  قالب های کشویی جزء سایز های استاندارد های شرکت هایکو میباشد.