en fa

نصب رینگ سنترکننده و بوش اسپرو


در ابتدا، رزین پلاستیک از طریق اسپرو وارد قالب میشود. وظیفهی بوش اسپرومحکم نگاه داشتن قالب در مقابل نازل سیلندر تزریق است تا مواد مذاب بدین وسیله از سیلندر به قالب وارد شود. بوش اسپرو مواد مذاب را از طریق کانال به سوی کویته های قالب هدایت می کند. مواد مذاب میتواند از میان کانالهای ذکر شده به گردش درآید و لذا گاهاًبر این کانالها یا راهگاه نیز اطلاق میگردد. پس از گردش از میان راهگاه، مواد مذاباز گیت یا گیتهای ویژهی طراحیشده عبور و نهایتا جهت شکلگیری قطعه تزریقی به فضای کویته وارد میشود. مقدار رزین موردنیاز جهت پر کردن اسپرو، راهگاه و کویتهی قالب اصطلاحا شات خوانده میشود. طبیعتا مواد مذابی که درون راهگاه ها سرد میشوند، در هنگام خروج قطعه از قالب، به بدنه ی اصلی قطعه متصل اند و لذا میبایست از آن جدا گردند. اگرچه ، گاهی راهگاه ها توسط سیستم ویژه ای حرارت دیده و در نتیجه مواد باقیمانده در آنها مجدداً ذوب و از بدنه ی قطعه ی اصلی جدا میگردد

درباره ما

قالب سازی با هایکو شروع می شود
هر موفقیت با ایده اولیه آغاز می شود
ایده هایکو این است که به شما بهترین حمایت ممکن را در قالب بهترین قالب ارائه دهد
با توجه به این ، ما پایه استاندارد را طراحی کردیم که امروزه هایکو پیشگام در صنعت قالب سازی شناخته شده است

آدرس

 تهران, ابتدای جاده آبعلی, بعد از سه راه اتحاد, نرسیده به باشگاه تهران جوان, پلاک 48 

پل ارتباطی
ایمیل
info@hicobasemould.com
تلفن
021-77332849-77962220
فکس
021-77339769