نمایندگی های فروش شرکت هایکو

از طریق نمایندگی های فروش شرکت هایکو محصول مورد نظر خود را خریداری نموده.

نمایندگی شهرستان ها

نمایندگی ها
مشهد – ابزار قالب 110
مشهد – ابزار تراش جاویدی
یزد – ابزار قاسمی
اصفهان – ایران سنبه ( ایزدیار )
اصفهان – گروه صنعتی بزرگمهر نوین
شیراز – پولاد ابزار کلانی
تبریز – احمدیان
بابلسر – حسن زاده ( رضوانی )

فرم اعطای نمایندگی فروش

شرکت هایکو به عنوان تولید کننده قطعات استاندارد قالب به منظور دسترسی آسان تمامی صنعتگران عزیز به محصولات تولیدی این شرکت و با هدف توسعه کمی و کیفی شبکه توزیع و فروش تعداد محدودی نمایندگی که حائز شرایط عمومی باشند را از طریق مصاحبه پذیرش می نماید.